Senaste nyheterna

Handlingar till årsmötet


Nedan följer handlingar inför årsmötet. Beträffande den ekonomiska redovisningen så finns den tillgänglig hos föreningens kassör.

Revisionsrapport

Verksamhetsberättelse 2022-2023

Verksamhetsplan 2024