Senaste nyheterna

Valberedningens förslag


Föreningen Rallyklassikernas valberedning Bengt Karlsson och Hans-Åke Söderqvist beslutar föreslå följande:

Mötesfunktionärer
Mötesordförande: Stefan Jägerhult
Sekreterare för mötet: Lennart Johansson
Att justera protokollet: Utses på mötet
Rösträknare: Utses på mötet

Valberedningens förslag till:

Ledamöter i styrelsen
Roland Appelskog t o m 2024
Ove Fellin t o m 2024
Lennart Johansson t o m 2024

Tidigare valda:
Benny Erixon t o m 2023
Torbjörn Jernberg t o m 2023

Till ordförande föreslår valberedningen Roland Appelskog

Suppleanter
Lotta Strand t o m 2023 (medlemsansvarig)

Revisor
Håkan Huggare, Reventor

Valberedning
Har varit Bengt Karlsson (sammankallande) och Hans-Åke Söderqvist

Länk till valberedningensdokument